PŘEDMLUVA

Někomu by se mohlo zdát, že psát farní kroniku či si v ní číst postrádá smysl. Vede se však proto, aby zachytila viditelné projevy života farnosti a zkušenost nás učí, že každý, kdo nezná svoji historii, je odsouzen ji opakovat. Farnost není nic jiného, než lidská rodina, živá místní církev tvořená jednotlivci. Vytvořit obraz jejich srdcí a jejich lásky k Bohu i k sobě navzájem kronikář nemůže. Takovou mozaiku skládá Někdo jiný a je jistě krásná. Ale pokud jsou jejich úmysly upřímné a pohnutky opravdové, vždy se projeví nějakým skutkem, který za zápis do kroniky stojí.

Při jejím povrchním čtení by si čtenář mohl myslet, že jde o suchý zápis dějin. Vnímavý člověk ale chápe tento zápis jako „dějiny srdcí“ farníků toužících spolupracovat s Bohem na svém životě. Uskutečňovat svou službu Církvi prostřednictvím některých ze 7 darů Ducha Svatého (moudrost, rozum, poznání, rada, síla, zbožnost, bázeň boží).

Ne vždy je možné do kronik psát zjevně všechny skutečnosti. O to pozornější by měl čtenář být a čerpat též ze svých životních zkušeností, aby si celou pravdu domyslel. Kroniku z let 1950 až 1963, kterou vedl P. Jaroslav Holub, uzavírá zápis, pořízený snad v roce 1995 administrátorem Dominikem Holickým, a je toho nejlepším důkazem:

„Zde končí zápisy P. děkana Jaroslava Holuba. Podle svědectví jeho hospodyně sl. Aloisie Střítecké přestal psát kroniku na protest proti zasahování státních orgánů do vnitřních věcí Církve. Státem dosazení církevní tajemníci tyto farní kroniky četli a místo, aby se z nich poučili o pomíjivosti svého
úřadu, sloužily jim často získané informace k různým perzekucím našich věřících.“ Dominik Holický, administrátor.

Jaká odvaha jednoho člověka, aby zachránil mnohé!

Kéž se nadále mohou kroniky svobodně vést a tím sloužit k dobru i ke spáse svým čtenářům. Tu nejnovější Vám zde ochotně nabízíme k nahlédnutí.

Začněme však prohlídkou nafocené Pamětní knihy děkanského úřadu a jejích příloh, kterou začal psát v roce 1950  P. Jaroslav Holub.


Pamětní kniha děkanského úřadu Trhové Sviny 1950 - 1963
příloha Pamětní knihy 1
příloha Pamětní knihy 2
příloha Pamětní knihy 3


Farní kronika Trhové Sviny 1968 - 2016
                  Stránky Farnosti Trhové Sviny byly spuštěny na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie dne 15.8.2012
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 15       2012 © Římskokatolická farnost Trhové Sviny        Jiří Tomášek    verze 3.15
Římskokatolická farnost
Trhové Sviny
Farní kronika
Úvod   Kostely   Kronika   Fotogalerie    Mapa