Kostel Nanebevzetí Panny Marie Původně raně gotický kostel z konce 13. století, jehož zachované části svědčí o možnosti jeho využití i jako obranné stavby, byl přestavěn ve druhé polovině 15. století.  Tuto pozdně gotickou přestavbu připomíná kamenná deska s vytesaným znakem městečka a latinským nápisem z roku 1485
(v překladu: "Pečeť obce Svinů léta Pán
ě tisícího čtyřstého osmdesátého pátého"), která je vsazena nad jižním portálem (dnes nahrazena kopií). Síňové trojlodí je završeno síťovou klenbou, presbytář byl v roce 1510 sklenut jednoduchou žebrovou klenbou hvězdového vzorce. Křestní kaple na severní straně a jižní věž pochází z roku 1520, přičemž báň věže byla vyměněna po požáru v roce 1850. Hlavní součást vnitřního zařízení tvoří barokní oltář z doby kolem roku 1730 se sochami světců  a sochou Trhosvinenské Madony z roku 1520, dále čtyři boční oltáře sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa, sv. Vendelína a sv. Linharta z 18. století, barokní oltář  v kapli sv. Barbory v přízemí věže, rokoková kazatelna s bohatými figurálními reliéfy z doby kolem roku 1760 a varhany s figurální výzdobou z počátku 18. století.  Za pozornost rovněž stojí tesané náhrobní kameny drobných šlechticů z okolí, zazděné ve stěně pod emporou. Kostel patří k nejcennějším památkám pozdní jihočeské gotiky, mimo jiné díky tomu, že jeho vysoká sedlová střecha má zachovány původní dřevěné krovy. Na místě dnešního kamenného kříže před kostelem stávala již v roce 1355 kaple sv. Jana Křtitele, z níž se však po požáru roku 1828 nic nedochovalo.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 01
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 02
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 03
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 04
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 05
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 06
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 07
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 08
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 09
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 10
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 11
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 12
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 13
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 14
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 15
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 16
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 17
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 18
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 19
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 20
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 21
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 22
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 23
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 24
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 25
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 26
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 27
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kontakt

Farnost Trhové Sviny
Kostelní 125
Trhové Sviny
374 01


Farní kancelář:
Fara Trhové Sviny
Kostelní 125
Úřední hodiny:
Úterý 14:00 - 16:00


E-mail:
info@farnost-trhovesviny.czDuchovní správce:
administrátor
P. Andrej Šabo
Klášter Nové Hrady
mobil: 734 263 226
Fotogalerie
Římskokatolická farnost
Trhové Sviny
Bohoslužby

Trhové Sviny

Kostel
Nanebevzetí Panny Marie

Mše svatá

Úterý   17:00 
Pátek  18:00

Ned
ěle  9:00

------------------------

Termín a čas  bohoslužeb
může být změněn.
Změna uvedena v:

Aktuálním pořadu
bohoslužeb

---------------------------------
------------------------
                  Stránky Farnosti Trhové Sviny byly spuštěny na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie dne 15.8.2012
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 15       2012 © Římskokatolická farnost Trhové Sviny        Jiří Tomášek    verze 3.15
Úvod   Kostely   Kronika   Fotogalerie    Mapa