Montáž provedla firma Elekon z Vyškova u Brna na svátek Proměnění Páně roku 20131.
Původní stroj z roku 1850 zůstal ve věži pro případnou budoucí renovaci.
Požehnání a spuštění hodin se událo při poutní Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
Výsledný stav:
O
Ciferníky jsou zachovány všechny 3 původní, jejich renovaci provedl pan Tomáš Franta z Maladošovic (na západním je nový letopočet renovace).
O
Nové ručičky jsou čitelnější.
O
Nové odbíjení čtvrthodin a celých hodin od 7:00 do 22:00.
O
Elektrický pohon - vždy přesný čas, automatický přechod zimní/letní čas.
Všechny finanční dary přijímá, eviduje a zpracovává paní Petra Malíková (dále jen výběrčí) s pověřením správce a statutárního zástupce farnosti P. Marcina Żelazného.
Předem je možné s ní dohodnout vystavení potvrzení uplatnitelné pro snížení daňového základu, které následně vyhotoví do týdne.
Dárce má možnost být jmenován, či zůstat nezveřejněn a také v případě zájmu sdělit vzkaz na tento web a do farní kroniky.
Po předání daru si, prosíme, zkontrolujte v seznamu dárců údaje, které jste nám poskytli. Celý seznam bude po ukončení opravy hodin přepsán do farní kroniky.
Pokud nevidíte v seznamu svůj dar, nebo nejsou informace správné, omlouváme se Vám. Kontaktujte, prosíme, paní  výběrčí, zjedná rychlou nápravu.
Vyhrazený účet je od 1.8.2013 zrušen. Sbírky na opravu hodin jsou ukončeny.

majitel účtu Jan Novák
číslo účtu 908-0011223344/0100
částka 111,- Kč
datum 1.3.2013
zpráva pro příjemce Novákovi
Příklad 1 - bez vzkazu do kroniky (SPRÁVNĚ)
Vysvětlení: Zpráva pro příjemce obsahovala pouze jména dárců, text vzkazu do kroniky nebyl uveden.
Proto se objeví v seznamu dárců takto:
Datum Dárce Částka Kč Způsob platby Vzkaz do kroniky
1.3.2013 Novákovi 111 účet
majitel účtu Ing. Petra Dvořáková
číslo účtu 776655443322/2010
částka 222,- Kč
datum 7.3.2013
zpráva pro příjemce Dvořákovi z Veselí,
Přesnost je ctnost králů.
Příklad 2 - vzkaz do kroniky (SPRÁVNĚ)
Vysvětlení: Zpráva pro příjemce obsahovala jména dárců i text vzkazu do kroniky.
Proto se objeví v seznamu dárců takto:
Příklad 3 - prázdná zpráva pro příjemce - anonymní dárce (SPRÁVNĚ)
Datum Dárce Částka Kč Způsob platby Vzkaz do kroniky
7.3.2013 Dvořákovi z Veselí 222 účet Přesnost je ctnost králů.
majitel účtu Tomáš Matějka
číslo účtu 500077000004/0300
částka 400,- Kč
datum 20.7.2013
zpráva pro příjemce Nováková, Matějková, 
Pamatujeme si, jak náš 
strýček Šinkora chodil v
letech 1930-32 hodiny
natahovat.
majitel účtu Lukáš Rychlý
číslo účtu 2991188227733/0800
částka 333,- Kč
datum 14.5.2013
zpráva pro příjemce
Datum Dárce Částka Kč Způsob platby Vzkaz do kroniky
14.5.2013 2991188227733/0800 333 účet
Vysvětlení: Zpráva pro příjemce byla prázdná. Respektujeme přání dárce nezveřejňovat své jméno (nezobrazíme jméno Lukáš Rychlý), ale dáváme mu možnost zkontrolovat, že platba na náš účet proběhla vpořádku. V kronice bude uveden skutečně jako anonymní dárce.
Proto se objeví v seznamu dárců takto:
Příklad 4 - odlišné jméno dárce od majitele účtu (SPRÁVNĚ)
Datum Dárce Částka Kč Způsob platby Vzkaz do kroniky
20.7.2013 paní Nováková a Matějková 400 účet Pamatujeme si, jak náš  strýček Šinkora chodil v letech 1930-32 hodiny natahovat.
Vysvětlení: Paní Matějková a Nováková použily k převodu účet manžela jedné z nich, který s opravou hodin nesouhlasí. Respektujeme jeho rozhodnutí nebýt se sbírkou nijak spojován. Přesto mají dámy možnost bezhotovostní platbu provést.
Proto se objeví v seznamu dárců takto:
Příklad 5 - nesouhlasný nebo vulgární text (NESPRÁVNĚ)
majitel účtu Doc. Adam Jalůvka
číslo účtu 92458776544/6210
částka 2000,- Kč
datum 15.4.2013
zpráva pro příjemce Dnes má každý mobil s hodinami v kapse. K čemu pak takovéhle akce?
Vysvětlení: Z textu je zřejmé, že se spoluprací na opravě věžních hodin pan Adam nesouhlasí 2. Proto tuto platbu nemůžeme přijmout a pošleme ji zpět na účet, ze kterého přišla. Stejně budeme postupovat i v případě vulgárních či urážlivých projevů.
Proto se v seznamu dárců neobjeví.
 
 
1 Původní termín (květen 2013) jsme posunuli kvůli lhůtám o vyhlášení veřejné sbírky a délce jejího trvání.

2 Diskusi na související témata se nebráníme, ale ne formou sbírky. Pan Adam by měl raději kontaktovat  
  příslušné odpovědné osoby.
-------------------------------------------------
Oprava a konečný stav hodin
Detaily o sbírkách
Informace pro dárce
Příklady zadávání bezhotovostních převodů
Římskokatolická farnost
Trhové Sviny
Sbírka v kostele začala 4.neděli adventní 2012.
Veřejná sbírka začala 4.2.2013 a byla schválena i kontrolována Krajským úřadem Jihočeského kraje
(č. j. KUJCK/2913/2013/OLVV-2). Z principu kontroly nejsou dárci anonymní.
Výtěžek obou sbírek je zde zobrazován souhrnně.
Přebytek bude použit na opravu vnitřního vybavení kostela.
Obě sbírky byly ukončeny k 1.8.2013.
Oprava věžních hodin na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech.
                  Stránky Farnosti Trhové Sviny byly spuštěny na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie dne 15.8.2012
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 15       2012 © Římskokatolická farnost Trhové Sviny        Jiří Tomášek    verze 3.15
Úvod   Kostely   Kronika   Fotogalerie    Mapa