Římskokatolická farnost
Trhové Sviny
Oprava věžních hodin na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech.
Kapela S.A.M. zahrála dárcům.

Římskokatolická farnost Trhové Sviny vítá a velmi si cení nabídnuté spolupráce se skupinou S.A.M. a MěKS ústy pana Jiřího Čajana a Františka Herbsta k uspořádání hudebně tanečního večera na podporu veřejné sbírky na opravu věžních hodin našeho kostela. Společně tak děkujeme těm, kteří spolupracují, přispěli či ještě přispějí k jejich opravě a rádi jsme se setkali 3.5.2013 v netradiční sestavě. K tanci a poslechu hrála skupina S.A.M. Večerem provedl P. Marcin Żelazny.
 
Zpřístupnění věže.

Věž kostela v Trhových Svinech není běžně veřejnosti přístupná, protože její technické vybavení není odpovídající. Přesto jsme si ve 3 červencových sobotních termínech dovolili pozvat zájemce a především dárce, kteří přispěli na opravu věžních hodin, na její návštěvu jako výraz poděkování. Mohli se přesvědčit o stavu starého hodinového stroje (který zůstane ve věži uložen), vystoupat ke zvonům a prohlédnout si město i jeho okolí z výšky. Pořizování fotografických, audio a video záznamů bylo povoleno a vítáno. Akce měla podpořit zájem o spolupráci občanů města na opravě věžních hodin.
Akce
                  Stránky Farnosti Trhové Sviny byly spuštěny na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie dne 15.8.2012
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 15       2012 © Římskokatolická farnost Trhové Sviny        Jiří Tomášek    verze 3.15
Úvod   Kostely   Kronika   Fotogalerie    Mapa