WYSIWYG Web Builder
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 7                   2012 © Římskokatolická farnost Trhové Sviny        Jiří Tomášek    verze 2.4.
 

Valid HTML 4.01 Transitional

Seo servis
                  Stránky Farnosti Trhové Sviny byly spuštěny na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie dne 15.8.2012
 
Vzkazy dárců
Římskokatolická farnost
Trhové Sviny
Mluvit může téměř
každý. Dobro konat jen
odvážný. Dobře mluví
o dobrých skutcích ten,
kdo stojí v pravdě. 
Lidé se poznají podle
ovoce svých činů.
Pravdu hledejme a
dobré konejme v
každé době.


František a Kristýna
Hackerovi
Tak aby dlouho tikaly!

Eva Šnokhausová
N ašemu krásnému kostelu
s úctou k historii
věnují sousedé.

Rodina Halešova
Oprava věžních hodin na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech.
Ať se dílo povede.

Vrchotovi.
Na Spořilově,
Trhové Sviny.
Svinenský kostel pro mne již od dětství
představuje něco úžasného a vždy, když
přijíždím do Svinů z Prahy koukám kdy
uvidím jeho věž a na ní křížek. A jelikož
půlkou srdce jsem po dědečkovi JIHOČECH,
beru to jako samozřejmost na takovouto
sbírku pro nové hodiny přispět. Svinenský
kostel  má před sebou ještě určitě mnoho
let a já mu přeji jen to nejlepší.

Katka Fousová s manželem.Rožmberské památky
jsou ty nejkrásnější.

Petr Beránek,
Svojnice
Ať jdou aspoň 200 let.

SAS technik s.r.o.
Borovany

I když žiji daleko,
rodné město mám
stále v srdci.

Rodina Pechova
Carpe diem!

Veronika Komínková
Ať náš krásný
kostelíček pořád žije
a hodiny mu tikají.

Marek a František
Hackerovi