WYSIWYG Web Builder
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 7                   2012 © Římskokatolická farnost Trhové Sviny        Jiří Tomášek    verze 2.4.
 

Valid HTML 4.01 Transitional

Seo servis
                  Stránky Farnosti Trhové Sviny byly spuštěny na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie dne 15.8.2012
Montáž provedla firma Elekon z Vyškova u Brna na svátek Proměnění Páně roku 20131.
Původní stroj z roku 1850 zůstal ve věži pro případnou budoucí renovaci.
Požehnání a spuštění hodin se událo při poutní Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
Výsledný stav:
O Ciferníky jsou zachovány všechny 3 původní, jejich renovaci provedl pan Tomáš Franta z Maladošovic (na západním je nový letopočet renovace).
O Nové ručičky jsou čitelnější.
O Nové odbíjení čtvrthodin a celých hodin od 7:00 do 22:00.
O Elektrický pohon - vždy přesný čas, automatický přechod zimní/letní čas.
Všechny finanční dary přijímá, eviduje a zpracovává paní Petra Malíková (dále jen výběrčí) s pověřením správce a statutárního zástupce farnosti P. Marcina Żelazného.
Předem je možné s ní dohodnout vystavení potvrzení uplatnitelné pro snížení daňového základu, které následně vyhotoví do týdne.
Dárce má možnost být jmenován, či zůstat nezveřejněn a také v případě zájmu sdělit vzkaz na tento web a do farní kroniky.
Po předání daru si, prosíme, zkontrolujte v seznamu dárců údaje, které jste nám poskytli. Celý seznam bude po ukončení opravy hodin přepsán do farní kroniky.
Pokud nevidíte v seznamu svůj dar, nebo nejsou informace správné, omlouváme se Vám. Kontaktujte, prosíme, paní  výběrčí, zjedná rychlou nápravu.
 
Vyhrazený účet je od 1.8.2013 zrušen. Sbírky na opravu hodin jsou ukončeny.

majitel účtu
Jan Novák
číslo účtu
908-0011223344/0100
částka
111,- Kč
datum
1.3.2013
zpráva pro příjemce
Novákovi
Příklad 1 - bez vzkazu do kroniky (SPRÁVNĚ)
Vysvětlení: Zpráva pro příjemce obsahovala pouze jména dárců, text vzkazu do kroniky nebyl uveden.
Proto se objeví v seznamu dárců takto:
Datum
Dárce
Částka Kč
Způsob platby
Vzkaz do kroniky
1.3.2013
Novákovi
111
účet

majitel účtu
Ing. Petra Dvořáková
číslo účtu
776655443322/2010
částka
222,- Kč
datum
7.3.2013
zpráva pro příjemce
Dvořákovi z Veselí,
Přesnost je ctnost králů.
Příklad 2 - vzkaz do kroniky (SPRÁVNĚ)
Vysvětlení: Zpráva pro příjemce obsahovala jména dárců i text vzkazu do kroniky.
Proto se objeví v seznamu dárců takto:
Příklad 3 - prázdná zpráva pro příjemce - anonymní dárce (SPRÁVNĚ)
Datum
Dárce
Částka Kč
Způsob platby
Vzkaz do kroniky
7.3.2013
Dvořákovi z Veselí
222
účet
Přesnost je ctnost králů.
majitel účtu
Tomáš Matějka
číslo účtu
500077000004/0300
částka
400,- Kč
datum
20.7.2013
zpráva pro příjemce
Nováková, Matějková, 
Pamatujeme si, jak náš 
strýček Šinkora chodil v
letech 1930-32 hodiny
natahovat.
majitel účtu
Lukáš Rychlý
číslo účtu
2991188227733/0800
částka
333,- Kč
datum
14.5.2013
zpráva pro příjemce

Datum
Dárce
Částka Kč
Způsob platby
Vzkaz do kroniky
14.5.2013
2991188227733/0800
333
účet

Vysvětlení: Zpráva pro příjemce byla prázdná. Respektujeme přání dárce nezveřejňovat své jméno (nezobrazíme jméno Lukáš Rychlý), ale dáváme mu možnost zkontrolovat, že platba na náš účet proběhla vpořádku. V kronice bude uveden skutečně jako anonymní dárce.
Proto se objeví v seznamu dárců takto:
Příklad 4 - odlišné jméno dárce od majitele účtu (SPRÁVNĚ)
Datum
Dárce
Částka Kč
Způsob platby
Vzkaz do kroniky
20.7.2013
paní Nováková a Matějková
400
účet
Pamatujeme si, jak náš  strýček
Šinkora chodil v letech 1930-32
hodiny natahovat.
Vysvětlení: Paní Matějková a Nováková použily k převodu účet manžela jedné z nich, který s opravou hodin nesouhlasí. Respektujeme jeho rozhodnutí nebýt se sbírkou nijak spojován. Přesto mají dámy možnost bezhotovostní platbu provést.
Proto se objeví v seznamu dárců takto:
Příklad 5 - nesouhlasný nebo vulgární text (NESPRÁVNĚ)
majitel účtu
Doc. Adam Jalůvka
číslo účtu
92458776544/6210
částka
2000,- Kč
datum
15.4.2013
zpráva pro příjemce
Dnes má každý mobil s
hodinami v kapse. K čemu
pak takovéhle akce?
Vysvětlení: Z textu je zřejmé, že se spoluprací na opravě věžních hodin pan Adam nesouhlasí 2. Proto tuto platbu nemůžeme přijmout a pošleme ji zpět na účet, ze kterého přišla. Stejně budeme postupovat i v případě vulgárních či urážlivých projevů.
Proto se v seznamu dárců neobjeví.
 
 
1 Původní termín (květen 2013) jsme posunuli kvůli lhůtám o vyhlášení veřejné sbírky a délce jejího trvání.

2 Diskusi na související témata se nebráníme, ale ne formou sbírky. Pan Adam by měl raději kontaktovat  
  příslušné odpovědné osoby.

-------------------------------------------------
Oprava a konečný stav hodin
Detaily o sbírkách
Informace pro dárce
Příklady zadávání bezhotovostních převodů
 
Římskokatolická farnost
Trhové Sviny
Novinový článek o původních hodinách "A léta běží"(TSL 2/2013)
Novinový článek o způsobu opravy hodin " Kdo a proč opravil věžní hodiny" (TSL 9/2013).
Fotografie a video původního mechanismu uvnitř věže a montáže ručiček.
Sbírka v kostele začala 4.neděli adventní 2012.
Veřejná sbírka začala 4.2.2013 a byla schválena i kontrolována Krajským úřadem Jihočeského kraje
(č. j. KUJCK/2913/2013/OLVV-2). Z principu kontroly nejsou dárci anonymní.
Text vyhlášení veřejné sbírky.
Výtěžek obou sbírek je zde zobrazován souhrnně.
Přebytek bude použit na opravu vnitřního vybavení kostela.
Obě sbírky byly ukončeny k 1.8.2013.
Oprava věžních hodin na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech.