WYSIWYG Web Builder
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 7                   2012 © Římskokatolická farnost Trhové Sviny        Jiří Tomášek    verze 2.4.
 

Valid HTML 4.01 Transitional

Seo servis
                  Stránky Farnosti Trhové Sviny byly spuštěny na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie dne 15.8.2012
 
Římskokatolická farnost
Trhové Sviny
Oprava věžních hodin na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech.
Kapela S.A.M. zahrála dárcům.

Římskokatolická farnost Trhové Sviny vítá a velmi si cení nabídnuté spolupráce se skupinou S.A.M. a MěKS ústy pana Jiřího Čajana a Františka Herbsta k uspořádání hudebně tanečního večera na podporu veřejné sbírky na opravu věžních hodin našeho kostela. Společně tak děkujeme těm, kteří spolupracují, přispěli či ještě přispějí k jejich opravě a rádi jsme se setkali 3.5.2013 v netradiční sestavě. K tanci a poslechu hrála skupina S.A.M. Večerem provedl P. Marcin Żelazny.
Zpřístupnění věže.

Věž kostela v Trhových Svinech není běžně veřejnosti přístupná, protože její technické vybavení není odpovídající. Přesto jsme si ve 3 červencových sobotních termínech dovolili pozvat zájemce a především dárce, kteří přispěli na opravu věžních hodin, na její návštěvu jako výraz poděkování. Mohli se přesvědčit o stavu starého hodinového stroje (který zůstane ve věži uložen), vystoupat ke zvonům a prohlédnout si město i jeho okolí z výšky. Pořizování fotografických, audio a video záznamů bylo povoleno a vítáno. Akce měla podpořit zájem o spolupráci občanů města na opravě věžních hodin.
Akce