WYSIWYG Web Builder
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 7                   2012 © Římskokatolická farnost Trhové Sviny        Jiří Tomášek    verze 2.4.
 

Valid HTML 4.01 Transitional

Seo servis
                  Stránky Farnosti Trhové Sviny byly spuštěny na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie dne 15.8.2012
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Původně raně gotický kostel z konce 13. století, jehož zachované části svědčí o možnosti jeho využití i jako obranné stavby, byl přestavěn ve druhé polovině 15. století.  Tuto pozdně gotickou přestavbu připomíná kamenná deska s vytesaným znakem městečka a latinským nápisem z roku 1485
(v překladu: "Pečeť obce Svinů léta Pán
ě tisícího čtyřstého osmdesátého pátého"), která je vsazena nad jižním portálem (dnes nahrazena kopií). Síňové trojlodí je završeno síťovou klenbou, presbytář byl v roce 1510 sklenut jednoduchou žebrovou klenbou hvězdového vzorce. Křestní kaple na severní straně a jižní věž pochází z roku 1520, přičemž báň věže byla vyměněna po požáru v roce 1850. Hlavní součást vnitřního zařízení tvoří barokní oltář z doby kolem roku 1730 se sochami světců  a sochou Trhosvinenské Madony z roku 1520, dále čtyři boční oltáře sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa, sv. Vendelína a sv. Linharta z 18. století, barokní oltář  v kapli sv. Barbory v přízemí věže, rokoková kazatelna s bohatými figurálními reliéfy z doby kolem roku 1760 a varhany s figurální výzdobou z počátku 18. století.  Za pozornost rovněž stojí tesané náhrobní kameny drobných šlechticů z okolí, zazděné ve stěně pod emporou. Kostel patří k nejcennějším památkám pozdní jihočeské gotiky, mimo jiné díky tomu, že jeho vysoká sedlová střecha má zachovány původní dřevěné krovy. Na místě dnešního kamenného kříže před kostelem stávala již v roce 1355 kaple sv. Jana Křtitele, z níž se však po požáru roku 1828 nic nedochovalo.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 01
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 02
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 03
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 04
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 05
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 06
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 07
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 08
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 09
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 10
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 11
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 12
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 13
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 14
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 15
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 16
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 17
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 18
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 19
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 20
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 21
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 22
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 23
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 24
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 25
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 26
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 27
Římskokatolická farnost
Trhové Sviny
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
KOSTEL
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
TRHOVÉ SVINY


Úterý   18:00 
Modlitby matek

Středa  17:00 
Mše svatá

Pátek  17:00
D
ětská mše svatá

Ned
ěle 9:00
Mše svatá
Duchovní správa farnosti:
Farnost Trhové Sviny
Kostelní 125
374 01

Duchovní správce:
P. Marcin Zelazny
mob. 731 402 940
email: zelazny@o2.plUpozornění:
Z důvody ochrany proti spamovým
robotům nejsou e-mailové adresy aktivní