První písemná zmínka o Trhových Svinech  pochází z roku 1260, a to v predikátu Ojíře ze Svinů. Práv
ě on byl s největší pravděpodobností stavitelem svinenského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Stavební vývoj kostela byl završen  na sklonku středověku někdy kolem roku 1520. Patrocinium kostela je doloženo takřka souběžně s rokem 1260.
    
     Z hlediska církevní organizace náležel svinenský farní kostel do doudlebského d
ěkanátu v obvodu bechyňského arcijáhenství. Roku 1842 se z farního kostela stává kostel děkanský. Matrika je vedena od roku 1648. V letech 1952 - 1961 existoval zde Viakriát trhosvinenský.

     Dnes farnost patří pod vikariát České Bud
ějovice - venkov. K farnosti jsou přifařeny obce: Trhové Sviny, Boršíkov, Březí, Bukvice, Čížkrajice, Čeřejov, Keblany, Lniště, Mezilesí, Mohuřice, Nežetice, Něchov, Otěvěk, Rankov, Rejta, Slavče, Todně, Třebeč, Třebíčko, Záluží.

     Kostely a kaple:
Farní:   Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Trhové Sviny
Filiální: Kostel Nejsv
ětější Trojice u Trhových Svinů
           Kostel Sv.Filipa a Jakuba - Slavče
Kaple:  Kaple Nanebevstoupení Pán
ě - Rejta
                  Stránky Farnosti Trhové Sviny byly spuštěny na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie dne 15.8.2012
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 12       2012 © Římskokatolická farnost Trhové Sviny        Jiří Tomášek    verze 2.5.


Farnost Trhové Sviny
Kostelní 125
Trhové Sviny
374 01


Farní kancelář:
Fara Trhové Sviny
Kostelní 125
Úřední hodiny:
Úterý 14:00 - 16:00


E-mail:
info@farnost-trhovesviny.czDuchovní správce:
administrátor
P. Andrej Šabo
Klášter Nové Hrady
mobil: 734 263 226
Správa webu:
Jiří Tomášek
mob. 723 189 027
web@farnost-trhovesviny.cz
Upozorn
ění:
Z důvody ochrany proti spamovým
robotům nejsou e-mailové adresy aktivní
KOSTEL
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
TRHOVÉ SVINY


Úterý   17:00 
Mše svatá

Pátek  18:00
Mše svatá

Ned
ěle  9:00
Mše svatáKOSTEL
SV. FILIPA A JAKUBA
SLAVČE

Ned
ěle  11:00
Mše svatá

TOPlist
Město Trhové Sviny

Farnost Olešnice

Klášter Nové Hrady

Farnost Ševětín
Římskokatolická farnost
Trhové Sviny

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 50,4-7; Žalm 22; Flp 2,6-11
Mt 27,33-54

Pán vstupuje do Jeruzaléma, města spojeného s mesiášem, místa, kde stojí jediný chrám, místa oběti. Bude zde slavit Velikonoce, svátek záchrany z otroctví. A v této atmosféře bude zatčen, vyškrtnut ze společenství Izraelitů, ponížen pohany a zmučen. Jako poslední z odsouzenců umučen až za hradbami města. Ale právě toto zavržení všemi se stane nástrojem Božího vítězství nad temnotami, takže křesťané mohou vyznat: Ježíš je Pán!

Upozornění.
Na akcích farnosti jsou pořizovány fotografie, které jsou umístěny na webové stránky farnosti. Pakliže na fotografiích naleznete portrét své osoby a nesouhlasíte s jejím uveřejněním, můžete kontaktovat správce webu na e-mailové adrese web@farnost-trhovesviny.cz nebo duchovního správce. Vaše osoba bude vymazána.
Termín a čas  bohoslužeb
může být změněn.
Změna uvedena v:
Aktuálním pořadu bohoslužeb
POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ
Z R U Š E N A
Vláda kvůli šíření koronaviru vyhlásila ve čtvrtek
12. března 2020 pro celou Českou republiku nouzový stav.      V rámci mimořádných opatření se mimo jiné s účinností od    13. března 2020 zakazují veřejné i soukromé akce s účastí přesahující 30 osob.
Proto jsou veřejné bohoslužby v naší farnosti do odvolání zrušeny!
Bohoslužby je možné sledovat na:

TV Noe:   https://www.tvnoe.cz/live

Mše svaté online:  https://www.mseonline.cz


Rádio Proglas: https://www.proglas.cz
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech
bude zpřístupněn - byť jen omezeně k soukromé modlitbě
a k poskytnutí duchovní služby.
-------------------------------------------------------
Květná neděle 5. dubna:
13:30 - 18:00   kostel zpřístupněn k osobní modlitbě a adoraci
16:00 - 18:00   možnost podání sv. přijímání jednotlivcům
 
 
Velký pátek 10. dubna - Den přísného postu a újmy v jídle:
17:00 - 21:00   Adorace u Božího hrobu
Zelený čtvrtek 9. dubna:
17:00 - 18:00   možnost podání sv. přijímání jednotlivcům
18:00 -   7:00   Adorace - Noční bdění v Getsemanské zahradě
Neděle velikonoční 12. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
13:30 - 18:00   kostel zpřístupněn k osobní modlitbě a adoraci
16:00 - 18:00   možnost podání sv. přijímání jednotlivcům
Pondělí velikonoční 13. dubna:
16:00 - 18:00   kostel zpřístupněn k osobní modlitbě a adoraci
                         možnost podání sv. přijímání jednotlivcům
----------------------------------------------------
Kdykoli na požádání (nejlépe po telefonické domluvě)
je samozřejmě stále možné udílení svátostí -
svatá zpověď, Eucharistie, svátost nemocných.

Velikonoce 2020