WYSIWYG Web Builder
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 7                   2012 © Římskokatolická farnost Trhové Sviny        Jiří Tomášek    verze 2.4.
 

Valid HTML 4.01 Transitional

Seo servis
                                    
První písemná zmínka o Trhových Svinech  pochází z roku 1260, a to v predikátu Ojíře ze Svinů. Práv
ě on byl s největší pravděpodobností stavitelem svinenského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Stavební vývoj kostela byl završen  na sklonku středověku někdy kolem roku 1520. Patrocinium kostela je doloženo takřka souběžně s rokem 1260.
    
     Z hlediska církevní organizace náležel svinenský farní kostel do doudlebského d
ěkanátu v obvodu bechyňského arcijáhenství. Roku 1842 se z farního kostela stává kostel děkanský. Matrika je vedena od roku 1648. V letech 1952 - 1961 existoval zde Viakriát trhosvinenský.

     Dnes farnost patří pod vikariát České Bud
ějovice - venkov. K farnosti jsou přifařeny obce: Trhové Sviny, Boršíkov, Březí, Bukvice, Čížkrajice, Čeřejov, Keblany, Lniště, Mezilesí, Mohuřice, Nežetice, Něchov, Otěvěk, Rankov, Rejta, Slavče, Todně, Třebeč, Třebíčko, Záluží.

     Kostely a kaple:
Farní:   Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Trhové Sviny
Filiální: Kostel Nejsv
ětější Trojice u Trhových Svinů
           Kostel Sv.Filipa a Jakuba - Slavče
Kaple:  Kaple Nanebevstoupení Pán
ě - Rejta
                  Stránky Farnosti Trhové Sviny byly spuštěny na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie dne 15.8.2012
KOSTEL
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
TRHOVÉ SVINY


Úterý   17:00 
Mše svatá

Pátek  18:00
Mše svatá

Ned
ěle  9:00
Mše svatáKOSTEL
SV. FILIPA A JAKUBA
SLAVČE

Mše zrušeny


Duchovní správa farnosti:

Malé náměstí 8
373 63
Ševětín

Duchovní správce:

administrátor
P. Josef Stolařík
mobil: 731 402 872

fara.sevetin@seznam.czSpráva webu:
Jiří Tomášek
mob. 723 189 027

info@farnost-trhovesviny.czUpozorn
ění:
Z důvody ochrany proti spamovým
robotům nejsou e-mailové adresy aktivní
TOPlist
Město Trhové Sviny

Farnost Olešnice

Klášter Nové Hrady

Farnost Ševětín
Pastorace.cz
Pastorace
Římskokatolická farnost
Trhové Sviny
Římskokatolická farnost  Trhové Sviny, Olešnice,  Žumberk, Benešov nad Černou.
správa farnosti
Ševětín, Malé náměstí 8, 373 63 Ševětín
email: fara.sevetin@seznam.cz
P. Josef Stolařík, administrátor farnosti, tel. 731 402 872       Miroslav Mašek, pastorační asistent, tel. 602 682 474

V případě potřeby udělení svátosti pomazání nemocných nebo pohřbu, obraťte se  na Klášter Božího milosrdenství Nové Hrady,                     P. Radoslav Šedivý, tel. 731 402 856.

V ostatních záležitostech se obracejte na administrátora farnosti.
Koncert na Svaté Trojici